Vertical Menu

Search

Categories

Regler G4L

Tävlingsregler Go4Life

Tävlingsregler

1. Varje ny tävlingsperiod startar måndag kl. 00:00 och fortgår till söndag samma vecka till kl. 23:59. Deltagande i tävlingen meddelas senast förestående söndag kl. 22:00 i gruppmeddelande.

2. Det gäller att först tillryggalägga en sträcka (förutbestämd) på kortast sammanlagda tid. (Enligt bilaga i detta dokument). Om ingen av deltagarna klarar sträckan innan tiden gått ut, vinner den som har tillryggalagt längst distans på kortast tid, dock måste minst 60% av den förutbestämda sträckan ha tillryggalagts.

3. Vinst till den som efter alla har gått i mål, eller gett upp, gjort det på kortast sammanlagda tid.

4. Varje runda skall vidimeras genom bildbevis på sträcka och tid, vilken skickas via mail/messenger snarast efter utförd runda, dock senast 15-minuter efter avslutad runda. Alla rundor med en snittid på 4-minuter eller lägre kommer att räknas bort från tävlingen!

5. Det är tillåtet att promenera, eller springa. (Sätt in appen därefter).

6. Alla tider presenteras ackumulerat på hemsida. (Dock utan bilder).